• เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะทางด้านกระบวนการ Production Control

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Ms Office ได้

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในสายงานบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงานบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะทางด้านกระบวนการ Production Control

3 hours ago

 

Applied
 • MSc or BSc in Electronics Engineering
 • Work according to ISO9001:2015 system
 • Create & maintain a production technology roadmap

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of experience as Mold Engineer
 • Counseling and guidance to Technicians
 • Keep on track new mold, spare part, mold repairing

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master degree of Engineering
 • 4-years experience in Advance Quality System
 • Practical knowledge of Quality Engineering

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • 10 years of experience in production planning
 • Strong decision making and problem solving skills

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 25 ปี
 • สามารถเรียนรู้งานได้
 • มีความรับผิดชอบสูง

18-Aug-17

 

Applied
 • 3-8 year Experience in electronic manufacturing.
 • Production/production control.
 • Able to work in shift rotation.

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Science
 • Min 2 yr work experience in electronics.
 • Able to work in shift rotation and work in Lamphun

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering field
 • 5 years of experience in manufacturing KPI/process
 • Knowledge in jewellery process will be advantage

16-Aug-17

 

Applied
 • Master planning
 • Production Planning
 • Jewelry business

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • 10 years of experience in production planning
 • Strong decision making and problem solving skills

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or equivalent in any fields
 • Min2 yrs experience in planing control function
 • Good written and spoken English is a must

15-Aug-17

 

Applied
 • experience minimum 5 years in QA & QC Job function
 • Graduated in Engineering with any related filed
 • Welfare: Bonus, Transport, Health care, PVD etc

12-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.