• ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4 hours ago

 

Applied
 • Strong track record in HSSE management
 • Knowledge and understanding of Group Control
 • Hands-on experience in the preparation of key HSSE

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or above, preferably in Engineer
 • Minimum of 5 years’ experience in the automotive
 • Experience of selling to the OEM channel

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Product strategies development
 • Sales, key account and distribution management
 • Pricing and market intelligence

4 hours ago

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree or above in Engineering
 • 7 years of experience in managing Lubricant
 • 5 years of experience in managing

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s degree in Chemical
 • Minimum 10 years’ experience in process engineer
 • Knowledge and experience in upstream technologie

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • การศึกษา ปวช/ปวส
 • มีความขยัน กระตือรือร้น

4 hours ago

 

Applied
 • อายุ 20-29 ปี
 • มีความขยัน กระตือรือร้น
 • ไม่เป็นบุคคลมีสภาวะบกพร่องทางอารมณ์

4 hours ago

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work with world’s leading
 • Opportunity to grow in strong organization
 • Opportunity to gain good welfare and well benefits

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความละเอียดรอบคอบ

13 hours ago

 

Applied
 • Procurement
 • Planning
 • Operation

13 hours ago

 

Applied
 • Supporting production scheduling, including master
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • At least 5 years of work experience

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Supply Chain
 • 10 years of experience of Supply Chain Management
 • Male or female, age 35- 45 years old

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of QA Management
 • Experience in cold chain products
 • Degree in Pharmaceutical

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineer
 • Minimum 10 years of Oil and Gas experiences
 • Drilling and completion direct experiences

20-Sep-17

 

Applied
 • Quick service restaurant
 • Identify market and product opportunities
 • Degree in Culinary Arts, Food Science

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Product Planning ,Logistics or Purchasing
 • Good command of English
 • Good communication and presentation skill

20-Sep-17

 

Applied
 • Compliance
 • Audit
 • Legal

20-Sep-17

 

Applied
 • Can-do attitude
 • Willing to work hard for high achievement
 • Ensure production quality

20-Sep-17

 

Applied
 • Can-do attitude
 • Direct production team leaders in 6 locations
 • English speaking and reading required

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

19-Sep-17

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • 3 years of experience in regard to quality

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Technical service, and support experience
 • Experience in production line maintenance
 • Able to travel extensively

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 30 - 50 ปี
 • มีใบขับขี่

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 18 - 38 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • Strong analytical skills
 • Sales, planning and organizational skills
 • leadership skills to contribute to the company

19-Sep-17

 

Applied
 • 5-10 years Sourccing/Purchasing with automotive
 • Metal forging, stamping, machining buyer, Purchase
 • suchat@kensington.co.th

19-Sep-17

 

Applied
 • 5 years Purchasing in multinational manufacturing
 • Non Production, Indirect buyer, automotive
 • Good in English

19-Sep-17

 

Applied
 • Senior Planning Assist Manager in Automotive
 • Experience with ERP, Oracle or SAP
 • Good in English

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด
 • มีความคิดริเริ่ม พัฒนาและประยุกต์ใช้แผนการตลาด รวม

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้าน งานพิมพ์ โรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี

19-Sep-17

 

Applied
 • work independently
 • gain good welfare
 • grow with the company

19-Sep-17

THB25k - 30k /month

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้านการผลิตเกี่ยวกับอาหาร 2 ปี ขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • Managing Franchisee Quality Assurance
 • Degree in Food Technology or related core science
 • Certified in Quality fields (HACCP, ISO, GFSI)

19-Sep-17

 

Applied
 • Quality & Audit
 • Good location
 • Salary 170 - 250KB

19-Sep-17

THB120k - 160k /month

Applied
 • Management Representative for ISO 9000 activities.
 • Knowledge of ISO auditing, SPC, FMEA, APQP
 • Reviews and approves suppliers’ deviation requests

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • HESQ compliance, Fertilizer
 • Procurement
 • Purchasing

19-Sep-17

 

Applied
 • Electronic Industry, Production
 • Assistant manager to Manager level
 • ERP System

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Customer service
 • Product specialist
 • Tools and equipment

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Outstanding benefits and salary package
 • Established multinational organisation
 • In-depth experience in production mgm is a must

19-Sep-17

 

Applied
 • Leading packaging company
 • Senior leadership opportunity
 • Dynamic working environment

19-Sep-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Lead all manufacturing and supply chain operations
 • Improve and develop the manufacturing process
 • Drive high performance culture with solid plans

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Food & beverage
 • Supply chain & manufacturing operations
 • Open for expats with beverage packaging experience

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาหาร

19-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถทำกราฟิกได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบดีไซน์

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง , อายุ 21 - 33 ปี
 • สามารถทำกราฟิกได้
 • ออกแบบ Product /Packaging, ใช้โปรแกรม lllustrator

18-Sep-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาโท Accounting / Engineering / Finance
 • ดำเนินการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
 • สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.