• วิศวกรรม
 • หม้อไอน้ำ,พลังงานไฟฟ้า,ผลิตไฟฟ้า
 • มีบ้านพักและสวัสดิการมากมาย

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 30-45 years old
 • Diploma or Bachelor’s Degree in any field
 • 3 years of experience in the manufacturing

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนการผลิต
 • วางแผนการใช้วัตถุดิบ โดยใช้ระบบ ERP
 • วางแผนการผลิต โดยรวบรวมการสั่งผลิตระดับสาขา

9 hours ago

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศ ชาย หรือ หญิง
 • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ด้านอาหารแปรรูป 10 ปี

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 yrs. exp in Production Planning, Planner
 • SAP, ERP programs managed
 • Good command in English

22-Sep-17

 

Applied
 • Chemical Engineering Bachelor's Degree.
 • A technical background in chemical, painting.
 • Knowledge of Six Sigma, ERP or MRP systems.

21-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนการผลิต
 • วางแผนการใช้วัตถุดิบ โดยใช้ระบบ ERP
 • วางแผนการผลิต โดยรวบรวมการสั่งผลิตระดับสาขา

20-Sep-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

20-Sep-17

 

Applied
 • วางแผนงานผลิตและควบคุมการผลิต
 • ประสบการณ์ ในการควบคุมการผลิตไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

20-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.