• มีความอดทน, มีความรับผิดชอบ
  • เพศชาย,หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • เพศชาย มีใบขับขี่รถยนต์
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.