• ทำงานในสายการผลิต "ถุงกระดาษอุตสาหกรรม"
 • อายุ 18 - 35 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

40 mins ago

 

Applied
 • ควบคุมเครื่องผลิตถุงกระดาษ
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • อายุ 18 - 35 ปี

40 mins ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป

40 mins ago

 

Applied
 • การควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ
 • GMP/ISO
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ตาไม่บอดสี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Master Degree in food technology or food science
 • Assist R&D director scope Secure Supply Project
 • Support Quality System ISO 9001, HACCP

2 hours ago

 

Applied
 • Support customer cliam & in-process problem
 • co-ordinate in new model with R&D & customer
 • experience in support & manage line claim problem

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, 22-26 Yrs. Thai nationality only.
 • 1-2 year of QA or QC automotive or OEM business.
 • Have knowledge in ISO9001, TS16949

2 hours ago

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineer or any field
 • Work experience 1-3 years in quality control
 • Effective communication skills

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least2 years exp.in customer service Automotive
 • Good command of written and spoken English&Chaines
 • ISO / TS16949 /Can work 6days

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree of Industrial Engineering
 • GPA > 2.50
 • Age between 27-29 years

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above in Mechanics
 • Experience 5 years and 3 years in management
 • Good command for English and PC

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female only, Age between 24-33 years old.
 • Degree in Statistics, Business Admin.
 • 1 year in Planning & Control SMT process/PCB.

12 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 7 ปี
 • ประสบการณ์การบริหารงานหน่วยงานควบคุมคุณภาพโดยตรง

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

17 hours ago

 

Applied
 • 5-10 years of experience in process improvement
 • Fluent in English communication
 • Bachelor or Master degree in Engineering

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Pharmaceutical
 • QC, QA
 • Chemical Science

17 hours ago

 

Applied
 • Mixing Supervisor
 • Production
 • Engineering

17 hours ago

 

Applied
 • Electrical engineering
 • PM machine and monitoring top 3 m/c downtime
 • 6 wk, insurance, fix bonus, provident fund

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • QC Supervisor
 • Industrial Work
 • Inspection

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ/เทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

17 hours ago

 

Applied
 • 0-1 year experience in project management team
 • Welcome all new graduates.
 • degree in Accounting, Business Administration

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
 • ขึ้นทะเบียน จป.วิชาชีพได้
 • ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยในโรงงาน

17 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering – Mechanical, Industrial
 • 2 years’ experience in automotive industry
 • 5 years experience in die stamping design

17 hours ago

 

Applied
 • Planning and allocating budget properly
 • 10 years of work experience in automotive
 • Interpreting company or factory policy into action

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years’ experience in Safety
 • Bachelor Degree in Occupational Health and Safety
 • Stress resistant, responsible and accountable.

17 hours ago

 

Applied
 • To work with one of the printing industrial leader
 • To enhance your managerial skills
 • To have a good relation with big printing company

17 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years' in production and process line control
 • Reduce in process quality/quality loss cost
 • Work location: Bangbor Samutprakarn

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Have experience in software design
 • Good command in English language

17 hours ago

 

Applied
 • Degree of Engineering or related
 • Experience in manufacturing production
 • Development opportunity in progressive company

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in QA section not less than 3 years
 • Control of QA standards, QA software and database
 • Can communicate, read and write in English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electronics
 • Electronic Manufacturing
 • Purchasing, Suppliers

17 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, 32-45 year old
 • Minimum 5 years’ experience in publishing field
 • Good English communication

19 hours ago

 

Applied
 • Working time : Mon - Fri (07:40-17:00)
 • Bonus 4-5 Month
 • Medical allowance ,Provident fund

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • minimum 4-5 years working experience
 • handles the work roster/time attendance of staff
 • good communication in English

20-Aug-17

 

Applied
 • Bonus, Provident Fund, Medical Ins, Health Check
 • Japanese Industrial Printer Manufacturer
 • Have experience in Maintenance

20-Aug-17

 

Applied
 • Bonus, Provident Fund, Health Ins, OT Payment
 • Japanese Industrial Printer Manufacturers
 • At least 2 yrs.experience in QA/QC

20-Aug-17

 

Applied
 • Thai Nationality. Male or Female
 • Minimum 2-5 years’ experience
 • Bachelor’s Degree or Higher Bachelor’s Degree

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างของบริษัท

19-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมระบบ GMP, HACCP
 • จบการศึกษาด้าน Food Science หรือ Food Technology
 • เคยผ่านงานระบบ GMP, HACCP ด้านอาหาร

19-Aug-17

 

Applied
 • New grads are welcome
 • Mechanical, Industrial, Electrical, Metallurgical
 • Experience in production will be advantage

19-Aug-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • Backelor's degree or higher in Materials Science
 • Male or female with age between 30-33 years
 • Have at least 4-6 years in ferrous material

19-Aug-17

 

Applied
 • To utilize your engineering skills
 • To take training in Japan
 • To use your English language skill for the company

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors Degree (Industrial Engineer/Mechanical
 • Production control and planing to reach the target
 • Skill of Air condition system and machine maintena

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering.
 • 5 years professional experience in Production.
 • Solid knowledge of Food Hygiene, (Food) Safety.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Production Managemen
 • 0-4 years' experience in production planning
 • Experience with SAP would be an advantage

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering
 • Thai Nationality
 • Affinity for automotive

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.