• ปวส. - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารจัดการภายในโรงงานได้

7 hours ago

 

Applied
 • Manages local Color Support Specialists
 • Experience in Automotive industry
 • Very good command of English

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Minimum of bachelor degree level in a suitable tex
 • A graduate textile engineer looking to start
 • Good spoken and written English would be an advant

13 hours ago

 

Applied
 • Male or female, age 38 – 48 years
 • degree or higher, preferably in Business Admin
 • 10 years of work experience in food & beverage

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Environment, Health, Safety and Security
 • support a safe and healthy environment
 • safety and health laws

13 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิด ตรวจสอบคุณภาพ
 • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • Knowledge of ISO,BRC, GMP and HACCP.
 • Bachelor's Degree or in Food Sciences
 • Good command of spoken and written English.

13 hours ago

 

Applied

Factory Manager

OROK's Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • Higt end Interior and Decoration Company
 • Production Manager-coordinator
 • Export only.

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • อยู่ใน line ผลิต
 • ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์

19-Aug-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์

19-Aug-17

 

Applied
 • QA/R&D Section Manager
 • QA Manager
 • R&D Manager

18-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมฝ่ายผลิต
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานในฝ่ายผลิต

18-Aug-17

 

Applied
 • Creating and managing a fully functioning testing
 • Master’s in Chemistry, Food Science, Food Tech
 • Good understanding of food safety standards

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age over 35 years old
 • Working Monday to Friday, and Saturday
 • Master’s in Chemistry, Food Science & Technology

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Quality Manager Job
 • Chemical Manufacturer
 • Nakhonpathom, Thailand

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การวางแผนกการผลิตอย่างน้อย 3 ปี
 • ต้องใช้ความรู้ประกอบการวางแผนการผลิต
 • ต้องประสานงานและประสานระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายผลิต

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
 • มีใบ กว.ระดับสามัญ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ธุรกิจวิศวกรรม, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

17-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • เพศ ชาย, หญิง, อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

17-Aug-17

 

Applied
 • Initiate key account management and sales strategy
 • Overseeing and dealing with customer complaints
 • Expanding the potential customer base new overseas

17-Aug-17

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ดูแลเทคนิคการผลิต
 • เข้าใจการทำงานของเครื่องจักร

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Food Science or other related
 • At least 7 years working experience in Food Indust
 • Good command of spoken and written English

16-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • About 5 Years working experience.
 • Min 5 or more years of production management.
 • Engineering relate filed.

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Food Science ,related field.
 • Experience working in FOOD manufacturing
 • understanding of laws,regulations food products

16-Aug-17

 

Applied
 • Play a proactive and key role in Plant EHS team
 • Control and manage EHS processes and policies
 • Lead and implement best EHS practices

15-Aug-17

 

Applied
 • Minimum 3 years of working experiences in QC, QA
 • Good command of English
 • BD in Material Science, Ceramic, Chemical

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age over 35 years old
 • Working Monday to Friday, and Saturday
 • At least 5 years of experience in People Managem

15-Aug-17

 

Applied
 • วิศวกร/ Industrial Engineer
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรอุตสาหการ,การจัดการอุตสาหกรรม
 • วางแผนการผลิต และ ควบคุม ดูแล

15-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • จัดทำเอกสารระบบ GMP อย่างน้อย 1ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ
 • มีประสบการณ์ด้านทางฝ่ายผลิตมา 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านระบบ HACCP,GMP

15-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • วางแผนควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก
 • สอนงานและอบรมพนักงานในแผนก

15-Aug-17

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

15-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมงานการผลิต การจัดการ และพนักงาน
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาการผลิต
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบการทำงานของเครื่องจักร
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมกฏหมาย GMP และ HACCP

15-Aug-17

 

Applied
 • บริหารจัดการการทำงานของผู้จัดการแผนก
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • 5-7 years in Production management
 • Direct experience in fresh/frozen food factory
 • Can work in upcountry area.

15-Aug-17

 

Applied
 • Health, safety experience
 • Manufacturing experience
 • ISO standard experience

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Play a proactive and key role in Plant EHS team
 • Control and manage EHS processes and policies
 • Lead and implement best EHS practices

07-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.