• เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • engineer
 • Design product
 • samutparkran

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ม.6-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการโรงงาน
 • มีความรู้ด้าน GMP HACCP ISO9000

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย - หญิง
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ / ภาพยนตร์
 • ใช้โปรแกรม Final Cut Pro ได้

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงต่างๆ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เป็นเพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • สามารถทำงาน จ.-ส. ได้

3 hours ago

 

Applied
 • Master Degree in food technology or food science
 • Assist R&D director scope Secure Supply Project
 • Support Quality System ISO 9001, HACCP

12 hours ago

 

Applied
 • Support customer cliam & in-process problem
 • co-ordinate in new model with R&D & customer
 • experience in support & manage line claim problem

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, 22-26 Yrs. Thai nationality only.
 • 1-2 year of QA or QC automotive or OEM business.
 • Have knowledge in ISO9001, TS16949

12 hours ago

 

Applied
 • At least2 years exp.in customer service Automotive
 • Good command of written and spoken English&Chaines
 • ISO / TS16949 /Can work 6days

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree of Industrial Engineering
 • GPA > 2.50
 • Age between 27-29 years

17 hours ago

 

Applied
 • Female only, Age between 24-33 years old.
 • Degree in Statistics, Business Admin.
 • 1 year in Planning & Control SMT process/PCB.

21 hours ago

 

Applied
 • Pharmaceutical
 • QC, QA
 • Chemical Science

21-Aug-17

 

Applied
 • Electrical engineering
 • PM machine and monitoring top 3 m/c downtime
 • 6 wk, insurance, fix bonus, provident fund

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 0-1 year experience in project management team
 • Welcome all new graduates.
 • degree in Accounting, Business Administration

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Planning and allocating budget properly
 • 10 years of work experience in automotive
 • Interpreting company or factory policy into action

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years' in production and process line control
 • Reduce in process quality/quality loss cost
 • Work location: Bangbor Samutprakarn

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Have experience in software design
 • Good command in English language

21-Aug-17

 

Applied
 • Degree of Engineering or related
 • Experience in manufacturing production
 • Development opportunity in progressive company

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in QA section not less than 3 years
 • Control of QA standards, QA software and database
 • Can communicate, read and write in English

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Electronics
 • Electronic Manufacturing
 • Purchasing, Suppliers

21-Aug-17

 

Applied
 • Bonus, Provident Fund, Medical Ins, Health Check
 • Japanese Industrial Printer Manufacturer
 • Have experience in Maintenance

20-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • Backelor's degree or higher in Materials Science
 • Male or female with age between 30-33 years
 • Have at least 4-6 years in ferrous material

19-Aug-17

 

Applied
 • To utilize your engineering skills
 • To take training in Japan
 • To use your English language skill for the company

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering
 • Thai Nationality
 • Affinity for automotive

18-Aug-17

 

Applied
 • Female Age not over 28 years
 • 2-5 years experience in Logistic Function
 • Degree in Logistic, Business Administration

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai National, 25 – 30 years old
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy or a related field
 • Previous experience in the pharmaceutical

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและควบคุมการผลิตให้ทันตามความต้องการ
 • สามารถตรวจติดตามการไหลของผลิตภัณฑ์
 • สรุปและประเมินผลการผลิตในแต่ละวัน

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้ความเข้าในระบบ ISO

18-Aug-17

 

Applied
 • Ensure compliance with all norms
 • Conduct regular audit in organization.
 • Ensure compliance of Product Safety

17-Aug-17

 

Applied
 • Overseeing production processes
 • Routine maintenance of production equipment
 • Assessing project and resource requirements

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • to work in big company in Thailand where provide
 • to challenge himself in a Manager role
 • to work as the top in the factory

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors degree or higher in any field.
 • At least 5 years experience in international compa
 • Good communication skills, good in English

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Mechanical
 • 5 years experience in SMT field for engineer
 • Good English skill and Chinese

17-Aug-17

 

Applied
 • Material and Product Inspection
 • Develop and Maintain operation manual
 • Supervise and monitor ISO related activities

16-Aug-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Chemical Engineering
 • More than 2 years experiences in chemical engineer
 • Good command in English

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 2-3 years’ experience in process control
 • Good command in English

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Exciting role with a leading European manufacturer
 • Dynamic and meritocratic working environment
 • Significant career growth opportunities

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • To contribute many kind of industries
 • To work in the company occupying approximately 30%
 • To challenge himself in a Manager role

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Sale, Marketing, Packing, Manufacturing
 • Sale forcast, sale budget, Thai Nationality
 • Sale, Marketing manager

15-Aug-17

 

Applied
 • Minimum of a Bachelor of Engineering
 • Minimum of 5 years work experience
 • Experience in TPM, TQM, TS14969, ISO9001/2008

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เป็นเพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • สามารถทำงาน จ.-ส. ได้

14-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต
 • จบการศึกษา วิทยาศาสตร์การอาหารหรือใกล้เคียง
 • ทำงานล่วงเวลาได้ (OT)

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.