• มีความรู้โรงงานผลิตอาหารประเภทอาหารทะเลผลไม้แปรรูป
 • บริหารจัดการ การจัดหาจัดซื้อวัดถุดิบหลักอาหารทะเล
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead Legal Team
 • Property Laws
 • Very Good English Skills

21 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • มีประสบการณ์โรงเเรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นทีมเเละสร้างทีมงานได้
 • มีภาวะผู้นำเเละความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

20-Nov-19

 

Applied
 • Engineering Degree
 • 5-10 years in project management
 • Work in south of Thailand

19-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • Experience in General Management
 • Monday-Friday 09:00-18:00

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 5+yrs as Technical Sales Engineer
 • Branch or Operation Management
 • Age 35 - 40/ Good English

17-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Managing store operations
 • Continuosly improve performance in stores
 • 7-10 years retail experience

17-Nov-19

 

Applied
 • Experienced as GM or RM in 5 stars hotel
 • Able to manage large and diverse operations
 • Ability to work with a variety of team members

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied