• วุฒิการศึกษาปริญญาโทสาขา วิชาการตลาด/บริหาร
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล การเงิน ลงทุน วางแผนกลยุทธ์
  • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ค้าปลีก Logistics

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.