• ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ
 • มีทักษะด้านการวางแผนบริหารงาน
 • วางนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์

8 hours ago

 

Applied
 • Male/ Female, aged 35 - 47 years’ old
 • Minimum of 10 years working experience in retail
 • Strong sales & marketing background

07-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • ตลท. และ กลต. หรือการกำกับกิจการที่ดี 1-2 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน, บัญชี, กฏหมาย
 • ใช้ความรู้ด้านกฎหมายมหาชน

07-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

07-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Oversee 4 Deartments (HR, IT, Admin, & Marketing)
 • Executive-Level Experience for 20+ Yrs
 • Understands Construction or Related Business

29-Jun-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in relevant field.
 • Excellent analytical skills.
 • Ability to work under pressure.

29-Jun-20

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in relevant field.
 • Action-oriented - Full of energy
 • Interpersonal Savvy - Relates well to others

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied