• เพศ ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • ป.ตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ บริหารอุตสาหกรม
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้า

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
  • TFRS and SET regulations
  • CPA certificate.
  • 5 exp in manager position from public compamy

20-Aug-19

 

Applied
  • Sustainable Forest Management & Sustainability
  • Non Governmental Organization (NGO)
  • Forest Certification, Environmental Cause

16-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?