• มีความรู้ในเรื่องของบัญชีบริหาร
 • มีความรู้เรื่องการบริหารการผลิตและการขาย
 • วางแผนกลยุทธ์ฝ่ายขายและฝ่ายผลิต

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี,โท สาขาการตลาดและสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

23-Oct-20

THB30k - 35k /month

Applied
 • Planning and organizing production schedules
 • prepare a proper schedule of food production fo
 • prepare a report after the completion of the produ

23-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

21-Oct-20

 

Applied