• ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • อายุ 24 - 35 ปีขึ้นไป
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

2 hours ago

 

Applied
  • วางแผนงานบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ตามสาขาที่กำหนด
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

18-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.