ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  NEO FACTORY CO., LTD.'s banner
  NEO FACTORY CO., LTD.'s logo

  Regulatory Affairs Manager

  NEO FACTORY CO., LTD.
  ลำลูกกาTHB 45K - 70K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • RA
  • FDA
  • Regulatory Affairs
  CBRE (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  CBRE (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • Facility management, General Affairs
  • Good coordinating skills
  • Hands-on experience, Good coordinating skill
  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)'s banner
  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)'s logo

  Data Management Director/ผู้อำนวยการสายงานบริหารข้อมูล

  Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)
  ลำลูกกา
  • บริหารจัดการข้อมูลและนำมาใช้งาน
  • กำหนดนโยบายและวางแผนวิเคราะห์ข้อมูล
  • กำหนดโครงสร้าง รูปแบบของข้อมูล
  ปริมณฑล-ปทุมธานีTHB 90K - 120K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
   Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)'s banner
   Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)'s logo

   Accounting and Finance Director/ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

   Donmuang Pattana Co., Ltd./บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)
   ลำลูกกา
   • Accounting and Finance Director
   • ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
   • ตลาดสี่มุมเมือง บริษัทดอนเมืองพัฒนาจำกัด
   Donmuang Pattana Co., Ltd.'s banner
   Donmuang Pattana Co., Ltd.'s logo
   ลำลูกกา
   • Business Development Director
   • ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
   • ตลาดสี่มุมเมือง
   Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd.'s banner
   Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd.'s logo

   Asia Operations Head (ESM business) – VP Level (Any nationality)

   Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd.
   ปริมณฑล-ปทุมธานี
   • Electronics Service Manufacturing (EMS)
   • VP - Asia Operation (based in Thailand)
   • 200K-300K THB plus other benefits
   Fortune Parts Industry Public Company Limited's logo
   ลำลูกกา
   • Good command in English
   • 10 years of working experiences
   • Master’s Degree in Accounting, Finance or related