• มีทักษะการสื่อสาร, สอนงาน, การเป็นวิทยากร พิธีกร
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในสายงานการฝึกอบรม
 • ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

10-Dec-19

 

Applied
 • Bachelor in Pharmacy,Science or related field
 • 7 years’ experience in Pharma or Medical devices
 • Good command of English

10-Dec-19

 

Applied
 • Project Management - Strategic Plan
 • Project Delivery - Change Management
 • Bangkok - Up to 130K

10-Dec-19

 

Applied
 • product owner, head of product development, CIO
 • director of product development, CTO, VP IT
 • Product development manager,SVP Project management

10-Dec-19

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Managing Director - General manager
 • Pump, hoist, Crane, Motor, Gear
 • Based in Bangkok

10-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Country Head - Startup
 • Digital Technolgoy
 • Business Expansion - APAC

10-Dec-19

 

Applied
 • Manage P&L in Marketing Division
 • Develop country and regional marketing strategy
 • International business expansion

10-Dec-19

 

Applied
 • European bank
 • Excellent Benefit, international culture
 • Regional role

10-Dec-19

 

Applied
 • Globes leading FMCG business - Consumer Health
 • Growth focus across emerging markets.
 • Distributor focus - P&L and People leadership

10-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • International Financial Services Company
 • Senior Accounting Management Role
 • Good English

10-Dec-19

THB90k - 160k /month

Applied
 • Align the strategic direction between FWD&Partner
 • Improve the existing sales and service model
 • Excellent conceptual thinking

10-Dec-19

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Finance, Accounting or MBA
 • 3 years of experience in investor relations
 • Good command in English

10-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years of exp. in PR, communications
 • Fluent in Thai and English
 • Experienced in managing a team on corporate side

10-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of exp in BD, partnerships
 • Fluent in both Thai and English
 • Team management experiences

10-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years working experience
 • Contract law management and related laws
 • Salary 80k or above

10-Dec-19

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • At least 10 years working experience
 • Contract law management and related laws
 • Salary 80k or above

10-Dec-19

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Business Strategy
 • Retails experience
 • Consulting experience

09-Dec-19

 

Applied
 • Corporate planning
 • Business plan and strategic initiative
 • Feasibility study and risk assessment

09-Dec-19

 

Applied
 • Lead and manage sales & leasing team
 • Develop sales & leasing strategic plan
 • Experience in Wholesale or Retail Business

09-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Oversee and set the building management plan.
 • Attend the Annual General Meeting (AGM)
 • Attend the Board of the Committee Meeting (BOC)

09-Dec-19

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีก
 • มีความเป็นผู้นำ
 • ทักษะการสื่อสาร

09-Dec-19

 

Applied
 • Organize and execute assigned business projects
 • Meet with assigned clients when needed
 • Develop detailed business plans

09-Dec-19

 

Applied
 • ตำแหน่งบริหารระดับสูง
 • รายงานตรง CEO
 • สามารถแสดงความสามารถในการพัฒนา

09-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Company Secretary
 • ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
 • เลขานุการบริษัท

09-Dec-19

 

Applied
 • International Company
 • Regional IT Program Management
 • 6 month contract role with open salary

09-Dec-19

Above THB120k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีกและหัวหน้างาน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ไปต่างจังหวัดได้

09-Dec-19

 

Applied
 • Expand the clients footprint through Asia
 • Set up new Countries and new Distributor partners
 • Manage 3 export managers to achieve your success

09-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Innovation and Strategy
 • Oil, Gas, Energy
 • Lean 6 Sigma

09-Dec-19

Above THB160k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจที่ซับซ้อน
 • เปิดรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมอื่น
 • สามารถอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่

09-Dec-19

 

Applied
 • Accounting Manager in Automotive
 • AP/ AR Specialist
 • Controlling

09-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Supply Chain Planning
 • Supply Chain Operations Management
 • Business mindset

09-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Great knowledge in general industry
 • Strong experience in managing large team
 • Work closely with management team in regional

09-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Multinational Company
 • Challenging Career Aspects
 • Attractive Growth Prospects

08-Dec-19

 

Applied
 • AIRPORT CONSTRUCTION , Civil
 • Conveyor System,Contractor,mechanical
 • Italian Thai , Resolve

06-Dec-19

 

Applied
 • Experiences in Public Limited Companies
 • At least 10 year experience in related field
 • Knowledge of Civil and Commercial Code

06-Dec-19

Base salary + high commission

Applied
 • Full Spectrum of HR function, PMS is plus
 • 15 + up in the property development, Real estate
 • Reports to CEO

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • International Company
 • Top Level IT Management Role
 • Digital Projects

06-Dec-19

Above THB120k /month

Applied
 • Compliance Leadership, Organization Direction
 • Banking & Financial Institution
 • Directs integrated implementation and evaluation

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • University degree, preferably in logistics
 • Equivalent combination of education
 • 5y relevant work experience, operation

04-Dec-19

 

Applied