• มีความรู้โรงงานผลิตอาหารประเภทอาหารทะเลผลไม้แปรรูป
  • บริหารจัดการ การจัดหาจัดซื้อวัดถุดิบหลักอาหารทะเล
  • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Engineering Degree
  • 5-10 years in project management
  • Work in south of Thailand

19-Nov-19

 

Applied
  • 5+yrs as Technical Sales Engineer
  • Branch or Operation Management
  • Age 35 - 40/ Good English

17-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?