• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย

14 hours ago

 

Applied
 • >8 yrs in Corporate Legal & Compliances
 • Good Command in English
 • Highly Experiences in Manufacturing Operations

14 hours ago

 

Applied
 • Dynamic organization
 • Competitive Salary
 • Working closely with executive level

05-Aug-20

 

Applied
 • มีความรู้ในงานธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี
 • ความเป็นผู้นำทักษะการตลาด,เจรจรต่อรอง,การแก้ปัญหา,
 • มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์

04-Aug-20

 

Applied
 • 3+ years in Management, Start-Up, Operations
 • Background living and working in the assigned city
 • Ability to cope with pressure and an environment

03-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • union management
 • HR manufacturing
 • labor law

31-Jul-20

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Dormitory, Transportation, Uniform
 • Performance Bonus
 • Group Insurance (Health, Life, Accident)

28-Jul-20

 

Applied