• กำกับดูแล ควบคุมการทำงานในฝ่ายบัญชีต่างประเทศ
 • set up ระบบบัญชี และการควบคุมภายในของบริษัท
 • กฏหมายภาษีและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ

22-Aug-19

 

Applied
 • Excellent in English
 • Strong problem solving
 • Minimum of 8 year experience

19-Aug-19

 

Applied
 • Human Resources ,Staffing, Training , English
 • Talent Management, Organizational Development
 • HR functions

16-Aug-19

 

Applied
 • Leading Digital Transformation
 • 10 years management experience
 • Proficiency in English

16-Aug-19

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?