• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในงานหรือตำแหน่งอย่างน้อย 7 ปี
 • บริหารจัดการและวางแผนพัสดุในสโตร์

13 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านคุณภาพอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจใน ISO9001:2015 เป็นอย่างดี
 • มีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ปัญหา

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • Management In the animal feed business
 • animal feed business for at least 5 years

15-Jan-20

 

Applied
 • Management
 • Control employee relation
 • Excellent in English

15-Jan-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?