Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 39 jobs
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's banner
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's logo

  ช่างซ่อมบำรุง

  Thai Vegetable Oil Public Company Limited
  Thonburi
  • ดูแล รักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์
  • สามารถใช้คู่มือวัดละเอียดได้
  • วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's banner
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's logo
  Sathorn
  • ควบคุมการใช้อะไหล่และอุปกรณ์สิ้นเปลืองภายในหน่วยงา
  • แก้ไขงาน Defect ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
  NCH (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  NCH (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Technical Sales Rep. Maintenance

  NCH (Thailand) Co., Ltd.
  Bangkok
  • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมที่รับผิดชอบ
  • นำเสนอสินค้า และนำตัวอย่างไปให้ทดลอง
  • จัดทำการประมาณการยอดขาย
  Crown Food Packaging (Thailand) Public Company Limited's banner
  Crown Food Packaging (Thailand) Public Company Limited's logo

  ช่างควบคุมเครื่องจักร - Mechanic

  Crown Food Packaging (Thailand) Public Company Limited
  Phrapradaeng
  • ปวส.(สาขาช่างอุตสาหกรรม,เทคนิคการผลิต,ช่างยนต์)
  • สัมภาษณ์พร้อมรู้ผลทันที
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
  JAC International's banner
  JAC International's logo
  Bangkok
  • งานซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน
  • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไปในสาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกล
  • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงอาคารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  Next