• ป.ว.ช.,ป.ว.ส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิคส์
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
  • สามารถควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพและไฟฟ้า

01-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?