Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 32 jobs
  Srithepthai Rubber and Products Co Ltd's banner
  Srithepthai Rubber and Products Co Ltd's logo

  ช่างซ่อมบำรุง

  Srithepthai Rubber and Products Co Ltd
  Bangna
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวช. หรือ ปวส. ไฟฟ้า
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุง 5 ปี
  • ดำเนินการซ่อมบำรุง ซ่อมแซม เครื่องจักร อุปกรณ์
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  วิศวกร/Mechanical Engineer

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • วางแผน จัดทำ ปรับปรุงแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  • วิเคราะห์ ปรับปรุง ติดตามสาเหตุการเสียของอุปกรณ์
  • เคยบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหมุน Rotating Equipment
  Srithepthai Rubber and Products Co Ltd's banner
  Srithepthai Rubber and Products Co Ltd's logo
  Bangna
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส. ไฟฟ้า / เครื่องกล
  • วางแผนจัดการการซ่อมบำรุง และการซ่อมแซมเครื่องจักร
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดการและควบคุมงานซ่อมบำรุง
  AGC Chemicals (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  AGC Chemicals (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutprakarn
  • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชา ช่างยนต์ , ช่างเชื่อม
  • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ
  Crown Food Packaging (Thailand) Public Company Limited's banner
  Crown Food Packaging (Thailand) Public Company Limited's logo

  ช่างควบคุมเครื่องจักร - Mechanic

  Crown Food Packaging (Thailand) Public Company Limited
  Phrapradaeng
  • ปวส.(สาขาช่างอุตสาหกรรม,เทคนิคการผลิต,ช่างยนต์)
  • สัมภาษณ์พร้อมรู้ผลทันที
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
  Next