Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 40 jobs
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ป.ตรี คณะวิศวไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์
  • มีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  • มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน เดินทางต่างจังหวัดได้
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, AutoCAD
  JAC International's banner
  JAC International's logo
  Bangkok
  • งานซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน
  • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไปในสาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกล
  • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงอาคารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  Airco Limited's banner
  Airco Limited's logo
  Bangkok
  • ประสบการณ์ ช่างยนต์, ไฟฟ้ากำลัง, อิเลคทรอนิค
  • รายได้ และสวัสดิการดี มั่นคง
  • โอกาสการเติบโตในสายอาชีพกับบริษัทชั้นนำระดับโลก
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's banner
  Thai Vegetable Oil Public Company Limited's logo

  ช่างซ่อมบำรุง

  Thai Vegetable Oil Public Company Limited
  Thonburi
  • ดูแล รักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์
  • สามารถใช้คู่มือวัดละเอียดได้
  • วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's banner
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's logo
  Sathorn
  • ควบคุมการใช้อะไหล่และอุปกรณ์สิ้นเปลืองภายในหน่วยงา
  • แก้ไขงาน Defect ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
  NCH (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  NCH (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Technical Sales Rep. Maintenance

  NCH (Thailand) Co., Ltd.
  Bangkok
  • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมที่รับผิดชอบ
  • นำเสนอสินค้า และนำตัวอย่างไปให้ทดลอง
  • จัดทำการประมาณการยอดขาย
  Next