• เพศชายอายุ30ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปวส.ขึ้นไปสาขาช่างยนต์
  • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรหนัก,เครื่องจักรกล

19 hours ago

 

Applied
  • เพศชายหรือหญิงอายุระหว่าง 21-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปวช/ปวส สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน
  • สามารถขับรถยนต์ได้

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.