• วางระบบงานซ่อมบำรุง ตามระบบ ISO
  • มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุง เครื่องเย็น
  • สามารถเขียนแบบก่อสร้างอาคาร

14-Aug-17

 

Applied
  • ซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ, รถเทรลเลอร์, รถดั้มพ์
  • ปวส. สาขาช่างยนตร์ (ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป)
  • ชาย อายุ 21 - 45 ปี

10-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.