Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 of 16 jobs

  วิศวกร (PTT Lubricants) 243

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Chachoengsao
  • ป.ตรีขึ้นไป:วิศวกรรมโลจิสติกส์ /วิศวกรรมเครื่องกล
  • มีความสามารถในการควบคุมทีมงานทำงานได้ตามเป้าหมาย
  • ประจำที่ศูนย์กระจายสินค้าหล่อลื่นบางปะกงได้