• อายุ32 – 42 ปีเพศชาย
  • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Auto CAD ได้ดี

22-Oct-20

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Engineering
  • At least f experience
  • Good communication in written and spoken English

21-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?