• ออกแบบวงจรไฟฟ้าของตู้คอนโทรล
 • ประเมินวัสดุโดยประมาณจากแบบร่าง
 • สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้

16 hours ago

 

Applied
 • ประเมินวัสดุโดยประมาณจากแบบร่าง
 • สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้า

16 hours ago

 

Applied
 • degree in in Electrical Engineering/Technical
 • 3-5 years in repairing/maintenance machines
 • Computer skills & PLC program is required

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • This is new position in this company
 • Be in charge of factory maintenance
 • Can use and improve your ability

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage unique 23.5km bike track facilities
 • Competitive salary, flexible work environment
 • Motivated individual for leadership manager role

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Mechanical Engineer
 • 3 years experience or above
 • Good English communication

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Machine maintenance plan.
 • New machine specification creator.
 • Experienced in Electrical and electronic parts.

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in Electrical and electronic parts.
 • Machine control model change, Edit program.
 • Experienced in SMT technician more than 5 years

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Environment Engineer or Mechanical Engineer
 • Wastewater treatment systems experience
 • 2-3 Years work experienced in Manufacturing

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelors degree in Engineering : IE or ME or EE
 • Min 3 years work experience in maintenance
 • Understand hydraulic system/pneumatics system

22-Sep-17

 

Applied
 • 5 years working experience Computer Autocad,2D,3D
 • Bachelor’s Degree Machine Engineering
 • Programming CNC and developing new CNC programs

22-Sep-17

 

Applied
 • 1 year of experience as a Service Engineer
 • Male, Thai nationality
 • Installing machinery

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรเครื่องกล
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคี

22-Sep-17

 

Applied
 • Service, troubleshoot and maintain products
 • Over 5 years in Maintenance or Service Engineer
 • Good command of English

22-Sep-17

 

Applied
 • Degree in Engineering
 • 3+ experience in manufacturing/maintenance
 • Well understanding in safety awareness

21-Sep-17

 

Applied
 • Degree and/or Master Degree in Engineering
 • Experience on forklift and building maintenance
 • Hiring and training maintenance employees

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus, Provident Fund, Group Ins., Health Check
 • Label Printing Machine Manufacturer
 • At least 1 yrs. exp. in Maintenance or Service

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Have driving licenses of car and motorcycle
 • Able to work at BangNa, BangKhen,Prachinburi

21-Sep-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับปั๊มหรือเครื่องจักร
 • จบหรือมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า หรือเครื่องจักร
 • ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้งาน มีความอดทน

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Electrical,Maintenance machine/compressor
 • Service mind, able to travel
 • สามารถเดินทางไป service ลูกค้า ตามโซนอุตสาหกรรมได้

21-Sep-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปวส ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต/แม่พิมพ์โลหะ
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1-5 ปี
 • มีความรู้กี่ยวกับแม่พิมพ์ในอุตสหกรรมอิเล็กทรอนิค

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ติดตั้งเครื่องจักร ,ซ่อมเครื่องจักร

20-Sep-17

 

Applied
 • Electrical engineer
 • Age 22-30 years old
 • Bangbor, Samutprakan

20-Sep-17

 

Applied
 • Set up, Installation, Calibration and Training
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • Able to drive a car and have to driver license.

20-Sep-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • Male only and can work in night shift.
 • Bachelor degree in Engineering or related
 • Having at least 2 years working experience i

20-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส.ช่างไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • Electrical Power
 • PLC Engineer
 • Electrical Engineer

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Experience 0-3 years in related field
 • Experience with FUJI robot would be prefer.

19-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับวุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิปวช ขึ้นไป. สาขาเครื่องกล แม่พิมพ์โลหะ
 • Maintenance Mold / ประกอบ Mold

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-25 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิปวช ขึ้นไป. สาขาเครื่องกล แม่พิมพ์โลหะ
 • Maintenance Mold / ประกอบ Mold

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปวช ,ปวส.ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • มีความขยัน อดทน รับแรงกดดันได้ดี

19-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor of Production, Industrial, Mechanical or
 • Minimum 8 years in Engineering function
 • 3 years in management level

19-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Machinery Engineer
 • Male, Thai national, age between 30-40
 • Communicative English

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
 • Creating solutions to complex technical problems
 • Understanding molding and injection issues

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ถึง 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. ถึง ปวส.
 • สามารถเชื่อมไฟฟ้า/ตัดแก๊สได้

18-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร 5 ปี ขึ่นไป
 • ควบคุมดูแลระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

18-Sep-17

 

Applied
 • Thai Nationality Male age 25-30 years old
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineer
 • 2 years in installation and repairing

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

18-Sep-17

 

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Provident Fund, Medical Support
 • Trading of Machinery and Tools
 • At least 5 yrs exp in Service Engineer as Manager

18-Sep-17

 

Applied
 • Machine
 • jig
 • equipment

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage and control machine maintenance
 • Control of spare parts
 • Monitor Preventative Maintenance

18-Sep-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า / เครื่องกล
 • ดูแลงานแผนกซ่อมบำรุงและผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนก
 • งานด้านระบบเอกสารและการจัดการระบบ TS/16949

18-Sep-17

 

Applied
 • age not over 25 years old
 • Diploma or High vocational in Electric
 • Good knowledge in PLC , Pneumatic and Mechanic

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงาน QA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.

15-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.