Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 37 jobs
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • แปลเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
  • ตรวจสอบเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
  • เอกสารสัญญาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ประสบการณ์ทำงานด้านการพิจารณาสินเชื่อรายย่อย
  • สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  Asia Sermkij Leasing Public Company Limited's banner
  Asia Sermkij Leasing Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • เสนอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทางโทรศัพท์ลูกค้าเก่า
  • ออกพบลูกค้าตรวจสอบรถยนต์จัดทำเอกสารสินเชื่่่อ
  • อายุ 27-35 ป.ตรี/โท เศรษฐศาตร์บริหารการเงินการตลาด
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • Being business partner assisting business leaders
  • credit risk portfolio, risk measurement,
  • Setting policy,loan,investment portfolio&segment
  Asia Sermkij Leasing Public Company Limited's banner
  Asia Sermkij Leasing Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • สัญญาจ้างสินเชื่อการตลาดเช่าซื้อรถเก่า
  • ป.ตรี บริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด
  • มีตลาด (ดีลเลอร์รถเก่า) เป็นของตนเอง
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  Relationship Manager (Big Corp.)

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  Sathorn
  • ขยายและทำการตลาดต่อเนื่องกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
  • มีความสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจขนาดใหญ่
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
  • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
  • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ
  Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited's banner
  Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • Grow in career path
  • Attractive Salary, Good Compensation & Benefits
  • Stable and Good work life balance
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  Relationship Manager SME

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  Sathorn
  • ขยายและทำการตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้า SME
  • ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's banner
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's logo
  Bangkok
  • เงินเดือนดี มีคอมมิชชั่น และโบนัสตามผลงาน
  • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
  • ประสบการณ์ขายสินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล
  Next