• ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
 • SME Product Manager
 • Customer’s Earning at Risk

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age between 35 - 39 years old
 • 5 years in the credit administration work
 • Work related to financial institution, leasing

19-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการทีมขาย
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี

19-Aug-19

 

Applied
 • experience in Corporate Relationship Manager
 • Financial Solutions
 • competitive salary and benefits package

16-Aug-19

 

Applied
 • 3-5 years working experience, age not over 28
 • Good command in English or Mandarin
 • Salary 20K above, 5 days working

16-Aug-19

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Good command of spoken and written English
 • 3 years of experience in a financial services
 • Good interpersonal and communication skills

16-Aug-19

 

Applied
 • Banking Business
 • Fraud Monitoring
 • e-payment

15-Aug-19

 

Applied
 • SME, zone manager
 • ผู้จัดการเขตธุรกิจสาขา
 • ทักษะในการสร้างทีมงาน

15-Aug-19

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทางด้านวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ
 • มีทักษะที่ดีในการติดต่อประสานงาน

15-Aug-19

 

Applied
 • Middle and High-end Affluent Consumer segment
 • Mortgage Loan , Property Loan , Housing Loan
 • Commercial Loan

15-Aug-19

 

Applied
 • HR, Recruitment Job
 • Project Management
 • Job in Bangkok, Thailand

15-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • 20 years in auto finance/corp banking
 • 10 years in auto dealer management, biz strategy
 • portfolio management, market share expansion

14-Aug-19

Base salary + high commission

Applied
 • ธนาคาร, การตลาด, บริหารทีมงานยอดขาย
 • เงินฝาก กองทุน และสินเชื่อ
 • Single license, ใบอนุญาตหน้าประกันชีวิต, วินาศภัย

14-Aug-19

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

12-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
 • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
 • Self motivated, Proactive and presentable

07-Aug-19

Base salary + high commission

Applied
 • Experience in credit facility
 • New graduates are also welcome
 • Good command of English is a must

07-Aug-19

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

23-Jul-19

Salary negotiable

Applied