• ให้คําแนะนําแก่ผู้จัดทํา Credit Proposal
 • ชี้ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยง
 • มีทักษะการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่ดี

20-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Law
 • 2 years of experience preferably in legal
 • Good computer and internet literacy

20-Sep-19

 

Applied
 • Strong financial analysis skill
 • Excellent command of English
 • Competence to write credit report

20-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

20-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Credit Control,วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและความเสี่ยง
 • วิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ และ ติดตามหนี้
 • ภาชนะสูญหาย

20-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Thai, 25-30 years old
 • Experience in funding, bond, infrastructure fund
 • BTS Ari, Flexible working hours, Excellent English

20-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

19-Sep-19

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Supervising and supporting team to reduce NCL
 • Responsible to manage Debt Management Team
 • Solving for customer's problem

19-Sep-19

 

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

19-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ดูแลลูกค้า Big Corporate
 • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ
 • ให้คำแนะนำลูกค้าในการทำธุรกิจและบริการด้านการเงิน

19-Sep-19

 

Applied
 • Minimize the delinquent and achieve targets
 • Maintain good relationship and professional manner
 • Coordinate all related documents in debt payment

19-Sep-19

 

Applied
 • Convenient work location, near BTS & MRT
 • Top management position with handsome benefits
 • Good opportunity to join a fast growing company

19-Sep-19

 

Applied
 • SME, zone manager
 • ผู้จัดการเขตธุรกิจสาขา
 • ทักษะในการสร้างทีมงาน

18-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance, Accounting
 • Computer applications proficiency
 • Be able to travel to upcountry

18-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor’s in Accounting, Finance
 • 2 Year experience in retail industry experience
 • Preferred if can use English or Chinese

18-Sep-19

 

Applied
 • Bachelor degree or above in Accounting
 • Extensive experiences in credit card approval
 • Good command of English

18-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • SME, zone manager
 • ผู้จัดการเขตธุรกิจสาขา
 • ทักษะในการสร้างทีมงาน

17-Sep-19

 

Applied
 • Monitor refinance team
 • Support to provide details for refinance
 • Recheck credit criteria

17-Sep-19

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Luxury Property Development background
 • Strong finance and accounting public companies
 • Good demand in English communication

17-Sep-19

Above THB160k /month

Applied
 • ผู้จัดการทีมขาย
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี

17-Sep-19

 

Applied
 • Middle and High-end Affluent Consumer segment
 • Mortgage Loan , Property Loan , Housing Loan
 • Commercial Loan

17-Sep-19

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

16-Sep-19

 

Applied
 • Personal Loan or credit card experience
 • Good command in English
 • Experience for senior management position

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • HR, Recruitment Job
 • Project Management
 • Job in Bangkok, Thailand

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

16-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • experience in Corporate Relationship Manager
 • Financial Solutions
 • competitive salary and benefits package

16-Sep-19

 

Applied
 • Credit analyst, Credit management, underwritter
 • Relationship management
 • Corporate banking

16-Sep-19

 

Applied
 • Male or Female age between 35 - 39 years old
 • 5 years in the credit administration work
 • Work related to financial institution, leasing

15-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • ธนาคาร, การตลาด, บริหารทีมงานยอดขาย
 • เงินฝาก กองทุน และสินเชื่อ
 • Single license, ใบอนุญาตหน้าประกันชีวิต, วินาศภัย

14-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทางด้านวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ
 • มีทักษะที่ดีในการติดต่อประสานงาน

09-Sep-19

 

Applied
 • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
 • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
 • Self motivated, Proactive and presentable

07-Sep-19

Base salary + high commission

Applied