• ผู้จัดการทีมขาย
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • experience in Corporate Relationship Manager
 • Financial Solutions
 • competitive salary and benefits package

11 hours ago

 

Applied
 • loan sources / loan agreement
 • Financial Model
 • English speaking

13 hours ago

 

Applied
 • Credit Review
 • Retail Banking
 • Personal Loan

18 hours ago

 

Applied
 • 5+ years of exp in collection from loan, leasing
 • Knowledge in banking / financial industries
 • Managerial exp. is required

11-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ธนาคาร, การตลาด, บริหารทีมงานยอดขาย
 • เงินฝาก กองทุน และสินเชื่อ, Branch Manager, Manage
 • Single license, ใบอนุญาตหน้าประกันชีวิต, วินาศภัย

11-Nov-19

 

Applied
 • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
 • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
 • Self motivated, Proactive and presentable

11-Nov-19

Base salary + high commission

Applied
 • 3+ yrs as credit analyst in Banking Business
 • Exp serving large scales company, Public company
 • Hold he CFA certificate or other related

10-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Age between 27 - 35 years old
 • 3+yrs as credit analyst or relationship role
 • Excellent English/Able to travel abroad frequently

10-Nov-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทางด้านวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ
 • มีทักษะที่ดีในการติดต่อประสานงาน

10-Nov-19

 

Applied
 • Investment Banking
 • Private Equity
 • Investment Manager

08-Nov-19

THB90k - 160k /month

Applied
 • Monitor and identify the customer relationship
 • Monitor and manage loan portfolio
 • Design and implement marketing plan

08-Nov-19

 

Applied
 • Credit Risk, Risk Management
 • Bank, Fintech, Financial service , Start up
 • Conduct credit risk ratings reviews, analyze

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจทานการตั้งและทบทวนวงเงิน
 • เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C), หนังสือค้ำประกัน (LG)
 • ตรวจทานสัญญา และเงื่อนไขเสนอนุมัติสินเชื่อ

08-Nov-19

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

07-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Management
 • Sale & Marketing
 • ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ

07-Nov-19

 

Applied
 • Analyze credit data, financial statements
 • Analyze cash flow, ability to pay debts
 • Monitor, assess, control credit risk of portfolio

07-Nov-19

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

07-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

07-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

07-Nov-19

 

Applied
 • Male or Female age between 35 - 39 years old
 • 5 years in the credit administration work
 • Work related to financial institution, leasing

07-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Banking Business
 • Fraud Monitoring
 • e-payment

06-Nov-19

 

Applied
 • Accounting & Finance Manager, Property Development
 • Bank, Accounting, Financial, Tax, Fixed asset, GL
 • Cash Flow, AP,AR, Auditor,financial statements,ERP

05-Nov-19

 

Applied
 • Project improvement management in collection
 • Fluent English and Local language.
 • Dialing motion campaign per collection strategy

29-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Independently generate leads for partnerships
 • Independently manage a project and project team.
 • Conduct business negotiations with partners

29-Oct-19

Salary negotiable

Applied