• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
  • หากมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ
  • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.