Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 49 jobs
  Bangrak
  • ปฏิบัติการสินเชื่อ Credit Risk
  • ประสบการณ์การบริหารงานสินเชื่อ
  • ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
  Bangrak
  • ประสบการณ์วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ และรายย่อย
  • มีทักษะในการบริหารทีม
  • ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
  • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
  • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  Relationship Manager (Big Corp.)

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  Sathorn
  • ขยายและทำการตลาดต่อเนื่องกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
  • มีความสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจขนาดใหญ่
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • แปลเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
  • ตรวจสอบเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
  • เอกสารสัญญาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ประสบการณ์ทำงานด้านการพิจารณาสินเชื่อรายย่อย
  • สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's banner
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's logo
  Bangkok
  • เงินเดือนดี มีคอมมิชชั่น และโบนัสตามผลงาน
  • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
  • ประสบการณ์ขายสินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล
  Asia Sermkij Leasing Public Company Limited's banner
  Asia Sermkij Leasing Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • เสนอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทางโทรศัพท์ลูกค้าเก่า
  • ออกพบลูกค้าตรวจสอบรถยนต์จัดทำเอกสารสินเชื่่่อ
  • อายุ 27-35 ป.ตรี/โท เศรษฐศาตร์บริหารการเงินการตลาด
  Next