• ประสบการณ์การทำงานทางด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
 • บริหารทีมสินเชื่อให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
 • เจรจา กำหนดเงื่อนไขตามวันสินเชื่อที่เหมาะสม

22 hours ago

 

Applied
 • Male or Female with age 22 years old up
 • 1 years up experience in Leasing Machine, Truck
 • can drive with valid license and own car

15-Sep-17

 

Applied
 • Male or Female with age 22 years old up
 • 1 years up experience in Leasing Machine, Truck
 • can drive with valid license and own car

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 35 ปี
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อ

14-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.