• • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • • มีความสามารถในการจัดทำ Cash Flow โครงการ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Economics, Finance, Statistic
 • Experience in Sale Management / Planing 3-5 years
 • Fluent in English both of writing and speaking

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in any field
 • At least 2 years experience in manage telesales
 • Good communication and Negotiation skill

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร
 • บริหารธุรกิจ หรือ กฎหมาย
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์

9 hours ago

 

Applied
 • Data Scientist Customer Insight
 • Python EIC Analytics
 • Data Modelling Research

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop effecitve sales tools & sales model
 • Analyze & develop sales strategy to push volume
 • Identify cause of performance gap & solve them

20-Aug-17

 

Applied
 • Relationship Management
 • Wholesales Banking & Corporate Banking
 • Financial Institutions

19-Aug-17

 

Applied
 • Relationship Management
 • Corporate Banking
 • Wholesales Banking

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 – 45 ปี
 • ป.ตรีสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปี จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 year experience in Sale or related
 • Knowledge in Microsoft Office and good communicate
 • Coordinating with internal and external

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Personal Loan
 • Hire Purchase
 • Credit Card

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Direct experience in Business development
 • Strong in business analytical skill
 • Competence in project management

18-Aug-17

 

Applied
 • High net worth customer focus mutual fund,Deposit
 • Generate sales and services relating investment
 • Possessed a single license is a must

18-Aug-17

 

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Cash Operation
 • Cash Management
 • Operation

17-Aug-17

 

Applied
 • Compliance / งานตรวจทานสินเชื่อ
 • รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

17-Aug-17

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting, Finance
 • Thai Male or Female
 • 2 years’ experience in Relationship Manager

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Leasing
 • Credit analyst
 • Relationship Officer

17-Aug-17

 

Applied
 • At least 1 year experience in Marketing or related
 • Knowledge in Microsoft Office and good communicate
 • Marketing Coordinator with internal and external

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ
 • งานพิธีการสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 5 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • ขยายและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำ CA และขออนุมัติ
 • ดูแลและสอนงาน ARM

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์และตรวจเครดิตในภาพรวมธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำ CA เสนอขออนุมัติ
 • ช่วยเหลือและสนับสนุน RM

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Leasing/Hire-Purchase/Factoring
 • Expert in Agreement details/credit approval con.
 • Handle maintenance payment and payment to dealer

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Treasury
 • Cash management
 • Finance operation

17-Aug-17

 

Applied
 • ปฏิบัติการสินเชื่อ
 • ผู้อนุมัติสินเชื่อ
 • ประสานงานสินเชื่อ

17-Aug-17

 

Applied
 • นิติกรรมสัญญา
 • ประสา่นงานกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 • พิธีการสินเชื่อ

17-Aug-17

 

Applied
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์เครดิต
 • บริหารจัดการผลิตภัณฑ์เครดิต
 • สื่อสารผลิตภัณฑ์ให้แก่ทีมขาย

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ , การเงิน , บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารสินทรัพย์ NPA 3 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

16-Aug-17

 

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

16-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

16-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • Male or female, age 35 – 45 years old.
 • Degree or higher in Business Administration
 • Good English skills (speaking and writing).

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน
 • ตรวจสอบเอกสารที่จัดเก็บเข้าแฟ้มสินเชื่อ
 • ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจพื้นที่

16-Aug-17

 

Applied
 • บริหารจัดการหนี้, บริหารทรัพย์รอการขาย
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ, อสังหาริมทรัพย์

16-Aug-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีทักษะการขาย การติดต่อประสานงาน

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Investment banking
 • Securities
 • Corporate Finance

16-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ จบปริญญาตรี ด้านการเงิน ด้านบัญชี
 • มีพื้นฐานด้านการเงินเป็นอย่างดี
 • สามารถทำ Cash Flow ทำ For Cash

16-Aug-17

 

Applied
 • สนับสนุน และช่วยเหลืองาน Operation
 • จัดทำสรุปรายละเอียดลูกหนี้ที่ได้รับอนุมัติฟ้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานติดตามทวงถามหนี้

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Acquire new FD and CASA deposit
 • Self - driven and highly motivated
 • Co ordinate with branch and relevant parties

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Street smart and sales driven
 • Good command of English and computer literacy
 • Have Treasury Dealer Certification is preferable

16-Aug-17

 

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Design & improve SME Portfolio
 • Experience from Banking industry or related
 • Familiar with credit product is a plus

15-Aug-17

 

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.