• ดูแล และ ควบคุม ความปลอดภัย และ จัดทำเอกสาร
  • เคยได้รับการอบรมเรื่อง GMP-HACCP และ ISO มาแล้ว
  • ปริญญาตรี เซ็นต์ผู้ควบคุมมาตรฐานได้

5 hours ago

 

Applied
  • 2-3 year of experience in secondary manufacturing
  • Good command in English skill
  • Good computer skill / Knowledge of cGMP

19-Sep-17

 

Applied
  • Minimum of two (2) years prior clinical monitoring
  • Bachelors’ or Master Degree in a health or science
  • Fully fluent spoken and written English

18-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.