• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา จุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพด้านจุลชีวะ 2-5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

15-Aug-19

 

Applied
 • QC in line, testing, laboratory, raw milk,Quality
 • chemical test, HPLC
 • Mikoscan

15-Aug-19

 

Applied
 • Quality control, Standardization, laboratory
 • testing, chemical and physical test
 • food safety, ISO, GMP, FoQUS

15-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree up in Food Sciences.
 • At least 5 years experience.
 • Good knowledge of ISO/FSSC22000.

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Quality control, microbiology, quality testing
 • laboratory, raw milk, analyst data
 • microbiological, quality test, quality standard

13-Aug-19

 

Applied