• เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โท สาขา นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านงานด้านกฎหมาย/นิติกร อย่างน้อย 2 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวกับงานเอกสารสัญญา

23-Aug-17

 

Applied
 • Lawyer
 • Litigation
 • ทนายความ

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Political Science
 • 7 years of experience in government
 • Analysis pros & cons that impact

21-Aug-17

 

Applied
 • 2-4 years working experience in compliance
 • Recommendation of good practice in compliance
 • Conduct the effective compliance communication

21-Aug-17

 

Applied
 • at least 10 years experience
 • Draft revise all kinds of commercial contract
 • Act as in-house legal counsel for company

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.