• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอำนาจพิจารณาเรื่องต่างๆ
  • ร่าง ตรวจสอบ เอกสาร และหรือสัญญาทางการเงิน
  • ประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายต่างประเทศ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • 4-5 years in Occupational Health and Safety
  • Fire protection Facility Systems
  • Applicable legal and other requirements

16-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?