• ตรวจสอบ กฎ ระเบียบเกี่ยวข้องกับงานบุคคล ให้ทันสมัย
  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ภาษาอังกฤษดี
  • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการ 5 ปีขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
  • จัดทำ-สอบทานสัญญาและเอกสารทางกฎหมายของบริษัท
  • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
  • ประสบการณ์ทำงานด้านลิสซิ่ง

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.