Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 93 jobs
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  Laksri
  • ประสบการณ์ : 10 - 15 ปีขึ้นไป ทางด้านกฏหมาย
  • มีความรู้ทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • มีประสบการณ์ทางงานกฎหมายและราชการ
  Frasers Property Home (Thailand) Company Limited's banner
  Frasers Property Home (Thailand) Company Limited's logo
  Bangkok
  • ประสบการณ์สายงานกฎหมายจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • มีประกาศนียบัตรวิชาว่าความ
  • ออฟฟิศ @สามย่านมิตรทาวน์
  Thai Tank Terminal Ltd.'s banner
  Thai Tank Terminal Ltd.'s logo
  JatuchakTHB 70K - 90K /month
  • Legal, Permits, and Government Liaisons
  • กฎหมาย ใบอนุญาต และรัฐกิจสัมพันธ์
  • 6 years-experience in laws, permits, licenses
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Fraud Investigation Officer

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  Jatuchak
  • เชี่ยวชาญในการบังคับใช้กฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความ
  • สืบ สอบสวน ตรวจสอบกรณีทุจริตด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  • นําเสนอข้อเท็จจริงและจัดทำรายงาน
  Next