• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ ด้านการทำนิติกรรมสัญญา 5 – 10 ปี
  • มีความรู้พื้นฐาน พรบ.มหาชน, พรบ. หลักทรัพย์

21-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

18-Aug-17

 

Applied
  • Age not more than 35 years old
  • Bachelor Degree in related fields.
  • Experience in Employee Relation in Manufacturing

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.