• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป อาจารย์สอน, Aftersale Service
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจAutomotive จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการสอนภาษาจีน หรือด้านภาษาจีน
  • มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนมาก่อน
  • ทักษะด้านภาษาจีนดี สามารถอ่านเขียนและ สื่อสาร

22-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?