• ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • ประจำ LAB พระรามสาม 59
 • สัญญาจ้าง 1 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าและทำงานเอกสารต่างๆ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

1 hour ago

 

Applied
 • Regional Technical Manager
 • Animal Feed Nutrition
 • R&D, Reaserch & Development

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • 0-3 years in Environmental Study and Management
 • Good command of English
 • Technical knowledge of Impact Assessment (ESHIA)

6 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • ประจำ LAB พระรามสาม 59
 • สัญญาจ้าง 1 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • 5 years of Microbiologist / LAB
 • Bachelor's or Master's Degree in Microbiology
 • Work at RAMA 3 Road

6 hours ago

 

Applied
 • 0-3 years in Environmental Study and Management
 • Good command of English
 • Technical knowledge of Impact Assessment (ESHIA)

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • ประจำ LAB พระรามสาม 59
 • สัญญาจ้าง 1 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • 5-day work
 • Manufacturer Training
 • International experience

24-May-20

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

23-May-20

 

Applied
 • 0-3 years in Environmental Study and Management
 • Good command of English
 • Technical knowledge of Impact Assessment (ESHIA)

23-May-20

 

Applied
 • 5 years of Microbiologist / LAB
 • Bachelor's or Master's Degree in Microbiology
 • Work at RAMA 3 Road

23-May-20

 

Applied
 • Develop, launch and present new product
 • Scheduling & planning product
 • Bill of Material (BOM)

22-May-20

THB25k - 35k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

22-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • ประจำ LAB พระรามสาม 59
 • สัญญาจ้าง 1 ปี

22-May-20

 

Applied
 • RA experience
 • product registration work with the government
 • Western Company

22-May-20

 

Applied
 • Medical Science
 • medical laboratory diagnostic
 • laboratory activities

21-May-20

 

Applied
 • Bachelor or Master In Chemistry or Related Field
 • Male/Female, Thai National Only, Below 35 YO
 • Hands-on Experience With Analytical Instruments

21-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • ประจำ LAB พระรามสาม 59
 • สัญญาจ้าง 1 ปี

21-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าและทำงานเอกสารต่างๆ

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าและทำงานเอกสารต่างๆ

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

21-May-20

 

Applied
 • 0-3 years in Environmental Study and Management
 • Good command of English
 • Technical knowledge of Impact Assessment (ESHIA)

21-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

21-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าและทำงานเอกสารต่างๆ

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

21-May-20

 

Applied
 • 0-3 years in Environmental Study and Management
 • Good command of English
 • Technical knowledge of Impact Assessment (ESHIA)

21-May-20

 

Applied
 • medical device
 • 2 years experience
 • laboratory

20-May-20

THB35k - 55k /month (includes high commission)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

20-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • ประจำ LAB พระรามสาม 59
 • สัญญาจ้าง 1 ปี

20-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • ประจำ LAB พระรามสาม 59
 • สัญญาจ้าง 1 ปี

20-May-20

 

Applied
 • 3 years Exp in Next Generation Sequencing product
 • At least Bachelor’s in Life Sciences, Molecular
 • Able to communicate in English

19-May-20

THB35k - 55k /month

Applied
 • Bachelor's + in Microbiology/Chemistry/Biology
 • 5+ Years' Experience in the Laboratory Field
 • BRC, GMP, HACCP, ISO/IEC17025:2005

19-May-20

THB90k - 160k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

19-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

19-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • ประจำ LAB พระรามสาม 59
 • สัญญาจ้าง 1 ปี

19-May-20

 

Applied
 • 0-3 years in Environmental Study and Management
 • Good command of English
 • Technical knowledge of Impact Assessment (ESHIA)

19-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • ประจำ LAB พระรามสาม 59
 • สัญญาจ้าง 1 ปี

19-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ติดต่อประสานงานลูกค้าและทำงานเอกสารต่างๆ

19-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

19-May-20

 

Applied
 • 0-3 years in Environmental Study and Management
 • Good command of English
 • Technical knowledge of Impact Assessment (ESHIA)

19-May-20

 

Applied
 • 5 years of Microbiologist / LAB
 • Bachelor's or Master's Degree in Microbiology
 • Work at RAMA 3 Road

19-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

19-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • ประจำ LAB พระรามสาม 59
 • สัญญาจ้าง 1 ปี

19-May-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เคมี
 • สัญญาจ้าง 1 ปี
 • ทำงานที่ LAB พระรามสาม 59

19-May-20

 

Applied
 • WALK-IN Interview LAB DAY - 27 มีนาคม2563
 • นักเคมี นักจุลชีวิวิทยา
 • สมัครโดย https://th-careers.sgs.com/HRMS/jobonline

19-May-20

 

Applied
 • WALK-IN Interview LAB DAY - 27 มีนาคม2563
 • นักเคมี นักจุลชีวิวิทยา
 • สมัครโดย https://th-careers.sgs.com/HRMS/jobonline

19-May-20

 

Applied