• มีประสบการณ์ทำรายงาน EIA
  • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • จบปริญญำตรี/ปริญญาโท

30-Oct-20

 

Applied
  • ผู้ช่วยนักเคมี
  • Asst.Chemist (QC)
  • Provident fund, Accidental insurance, Bonus

27-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?