• ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวทบ.เคมี, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • มีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์
  • มีประสบการณ์ตรงในสายงานอย่างน้อย 0 - 3 ปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Quality Management System
  • Quality System Audit, lead auditor
  • Quality Improvment

23-Aug-17

 

Applied
  • Cutomer Complaint
  • investigate trade/customers’ complaints
  • distribution quality

23-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.