• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

21-Aug-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • การศึกษา ปริญญาเอก สาขาบรรจุภัณฑ์
  • มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
  • วิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • laboratory, garment and textile
  • Bachelor degree in Science
  • Quality control

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.