• ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

7 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

7 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Microbiologist
 • ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
 • QC

22-Oct-20

 

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
 • วุฒิปริญญาตรี การพิมพ์,วิศวกรรม,วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

12-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?