• ม.6 (สายวิทย์-คณิต) หรือ ปวส. (วิทยาศาสตร์/เคมี)
  • มีประสบการณ์ด้าน Lab, QC, R&D ไม่น้อยกว่า 1ปี
  • มีความรู้พื้นฐานทางด้านเคมีเครื่องสำอางค์และวัตถุ

15-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.