• วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ
 • วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าสำเร็จรูป
 • ควบคุมการตรวจปล่อยรายงานผลในงานตรวจสอบคุณภาพ

10 hours ago

 

Applied
 • Technical Support
 • Customer service
 • Food Regulation

23-Sep-17

 

Applied
 • B.Sc. in Microbiology, Biology or related
 • Good knowledge of cGMP/GLP practices/Biosafety
 • Fluent in both written and spoken English

22-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านเคมี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP ISO HALAL
 • สามารถทำแล็ป และสามารถใช้เครืื่องมือปฎิบัติการ

20-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.