Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 625 jobs
  Yamato Unyu Thailand Co., Ltd.'s logo
  BangpleeTHB 16K - 20K /month (negotiable)
  • มีความรู้เรื่องพิกัดศุลกากร
  • ปฎิบัติงานสนามบินสุวรรณภูมิ
  • สามารถเข้างานกะดึกได้
  Toyofuji Logistics (Thailand) Co., Ltd./บริษัทโตโยฟูจิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด's banner
  Toyofuji Logistics (Thailand) Co., Ltd./บริษัทโตโยฟูจิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด's logo

  Customer Services Officer/เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

  Toyofuji Logistics (Thailand) Co., Ltd./บริษัทโตโยฟูจิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  Bangrak
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ออฟฟิตได้
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • เรียนรู้ ความสามารถในการเจรจา
  Toyofuji Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Toyofuji Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Chachoengsao
  • ควบคุมดูแลลานจอดรถยนต์ส่งออก และนำเข้า
  • สามารถพูด อ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี ใช้คอมพิวเตอร์
  • ทำงานได้ทั้งกะกลางคืน และกลางวัน
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  Bangyai
  • เพศชาย อายุ 30 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารคลังสินค้าอย่างน้อย 5ปี
  Next